Fem vanlige feil forhandlere gjør med skilting.

Skiltingen i en butikk er en kritisk del av butikkens markedsstrategi og kan være medvirkende til å tiltrekke seg kunder og øke salget. Men til tross for viktigheten, gjør mange butikker feil når det kommer til skilting i butikken. Her er fem vanlige feil å unngå for å maksimere effekten av skilting.

1. Feil plassering

En vanlig misforståelse er at skilt kan plasseres hvor som helst i butikken. Dessverre betyr dette ofte at skiltene ikke er synlige der produktene faktisk befinner seg. Å ha skilt langt unna de relaterte produktene kan forvirre kunder og føre til at de går glipp av tilbud eller kampanjer.

2. Manglende salgsferdigheter:

En annen vanlig feil er at skiltene ikke har evnen til å selge produktet effektivt. Dette kan skyldes mangel på klare og attraktive visuelle eller innholdsaspekter. Et skilt med kun prisen og navnet på produktet er ikke attraktivt nok til å tiltrekke seg kunder. I stedet bør skiltene bruke salgsoverskrifter, vise om produktet er på tilbud og hvor mye du kan spare, og bruke attraktive bilder eller grafikk.

3. Upassende innhold og visuelle elementer:

Det er viktig at skiltene er tilpasset hvor kunden befinner seg under handleturen, både utenfor butikken, gjennom butikken og foran produktet. Å ha skilt med upassende innhold eller visuell design kan ikke fange kundens oppmerksomhet eller kommunisere budskapet effektivt.

4. Manglende tilpasning til ulike målgrupper:

Mange butikker klarer ikke å tilpasse skiltingen til ulike målgrupper ved å ikke eksperimentere med ulike visuelle elementer. Ved å ikke tilpasse seg preferanser og atferd til ulike målgrupper, kan butikkene gå glipp av muligheten for økt salg.

5. Å ikke vise hvor mye du kan spare

Den femte feilen er hvordan prisen kommuniseres, spesielt også kampanjevarer der man ikke klarer å vise hvor mye en forbruker ville spare. Det finnes en rekke studier som viser at kundene verken vil eller orker å regne ut hvor mye de sparer, noe som gjør det utrolig viktig for butikker å tydelig kommunisere hvor mye de sparer enten i kroner eller prosent.

Book en demo med Shoppa i dag for å utforske og forbedre kommunikasjonen i butikk.