SHOPPAS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 

INNEHÅLL:

 • Introduktion
 • Vad är personuppgifter?
 • Vilka personuppgifter lagrar vi och varför?
 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 • Vem delar vi dina personuppgifter med?
 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 • Om cookies
 • Dina rättigheter
 • Kontaktinformation

 

1. INTRODUKTION

Denna text förklarar hur Shoppa AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende dessa uppgifter. Informationen är relevant om du:

 • Är en av våra kunder.
 • Besöker vår hemsida eller våra sociala medieplattformar.
 • Tar del av våra evenemang eller seminarier.
 • Kommunicerar med oss ​​på andra sätt, t.ex. genom vår support.

 

Din personliga integritet är viktig för oss, vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har några frågor angående vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna text, i avsnitt 9.

 

2. VAD ÄR PERSONLIG DATA?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. ditt namn, bild, IP-adress, telefonnummer, titel och e-postadress.

 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI, OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att ge dig viktig information och relevanta erbjudanden.

 

3.1 NÄR DU ÄR EN AV VÅRA KUNDER

När du tecknar ett avtal med oss ​​behandlar vi följande information:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Ditt arbete
 • Ditt telefonnummer
 • Företagsinformation t.ex. organisationsnummer, adress och postadress

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och leverera de produkter du köpt av oss.
 • Administrera betalningar, t.ex. utfärda fakturor.
 • Förmedla viktig information om våra produkter och tjänster, t.ex. tjänsteavbrott och nya releaser.
 • Marknadsföra våra produkter och tjänster.

 

Laglig grund för behandling: Vi behandlar dina personuppgifter utifrån att det är nödvändigt för fullföljande av avtal i det fall vi tillhandahåller dig en tjänst eller produkt, eller att det är ett berättigat intresse när vi vidarebefordrar viktig information och marknadsför våra produkter , tjänster och evenemang.

Datalagring: Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är en av våra kunder. Skulle vår affärsrelation upphöra kommer vi att lagra dina personuppgifter i upp till tre år efter skriftlig uppsägning.

 

3.2 NÄR DU DELTAR I MARKNADS EVENEMANG OCH/ELLER KUNDUNDERSÖKNINGAR

I samband med marknadsföringsevent (föreläsningar, seminarier etc.) eller kundundersökningar (enkäter) kommer vi att behandla de uppgifter du ger oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsföringseventet eller kundundersökningen, inklusive att skicka feedback till dig.
 • Skapa artiklar och annat innehåll för publicering på vår webbplats och våra sociala mediekonton.
 • Informera dig om nya marknadsföringsevent och kundundersökningar.
 • Samla statistik från marknadsföringsevenemang och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.

 

Laglig grund för behandling: Vi behandlar dina personuppgifter för ditt och vårt berättigade intresse, enligt beskrivning ovan och som är nödvändigt för fullföljande av avtal vid administrering av tävlingar. Om vårt evenemang kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta sådant samtycke innan evenemanget börjar.

Datalagring: Vi kommer att lagra dina personuppgifter i upp till tre år efter att evenemanget och/eller enkäten slutförts.

 

3.3 NÄR DU KOMMUNICERAR MED OSS

Du kan kommunicera med Shoppa via sociala medier, telefon och e-post. När du kommunicerar med oss ​​behandlar vi information som du lämnar, t.ex.:

Namn och kontaktuppgifter
Information om din fråga eller ditt problem

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Svara på din fråga och/eller lösa ditt problem.
 • Förbättra våra produkter och tjänster.
 • Analysera supportfrågor för att förbättra vår tjänst.

 

Laglig grund för behandling: Vi behandlar dina personuppgifter för ditt och vårt berättigade intresse, enligt beskrivningen ovan.

Datalagring: Vi kommer att lagra dina personuppgifter i upp till tre år efter att problemet lösts för att säkerställa spårbarhet i din kommunikation med oss.

 

3.4 NÄR DU BESÖKER SHOPPA’S HEMSIDA

När du besöker vår webbplats www.shoppa.com kommer vi att behandla:

 • Information om hur du interagerar med och använder vår webbplats.
 • Information om dina besök på vår webbplats, genom cookies.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Förbättra vår webbplats.
 • Förtydliga våra produkter och tjänster.
 • Förenkla och förtydliga vår kommunikation.

 

Laglig grund för behandling: Vi lagrar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att upprätthålla, förbättra och förtydliga vår kommunikation om våra produkter och tjänster.

Datalagring: Vi kommer att lagra dina personuppgifter i upp till tre år efter ditt besök på vår webbplats.

 

3.5 NÄR VI ÄR TVINGADE AV LAGEN

Utöver de fall som beskrivs ovan kommer vi ibland att behandla dina personuppgifter när det krävs enligt lag, t.ex. på grund av redovisningsskyldighet.

Laglig grund för behandling: När vi behandlar dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga enligt lag är det motiverat som en juridisk skyldighet.

 

4. HUR LÄNGE KOMMER VI ATT LAGRA DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med vår behandling, eller så länge det krävs enligt lag, varefter dina personuppgifter raderas. Läs mer om hur länge vi kommer att lagra dina uppgifter i den relevanta delen av avsnitt tre.

 

5. VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Shoppa kan dela dina personuppgifter med följande typ av mottagare:

 • Underleverantörer som tillhandahåller IT- och installationstjänster
 • Avtalspartner
 • Andra mottagare enligt lag, andra förordningar eller myndighetsbeslut

 

Mottagare som hanterar personuppgifter på uppdrag av Shoppa ska alltid ingå ett så kallat databehandlingsavtal med Shoppa, för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

 

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss. Vi skyddar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, samt våra egna fastställda riktlinjer för informationssäkerhet. Det innebär att vi har regler och rutiner kring informationssäkerhet.

 

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och data om dig genom att använda så kallade ”cookies”.

 

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rättigheter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Om du vill utöva dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 

9. KONTAKT INFORMATION

Shoppa AB (organisationsnummer 556646-5398) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du behöver ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på telefon (+46 171-205 50), eller via e-post ([email protected]).

Creative Studio

Ett team av kreativa experter som är redo att hjälpa dig att utforma din butikskommunikation

Integrations

Integrera dina system med Shoppas för ett förenklat arbetsflöde.

Printshop

Lägg ut och hantera alla dina utskriftsbehov via vår printshop. Snabb, tillförlitlig och enkel.

Om Shoppa

Vår historia och vision

Blogg

De senaste nyheterna från oss