Event Recap
Digital Retail 2024: Sammanfattning, trender och key takeaways

Digital Retail 2024: Sammanfattning, trender och key takeaways

Digital Retail 2024: Sammanfattning, trender och key takeaways.

Digital Retail 2024, det mycket förväntade evenemanget arrangerat av Tidningen Market och Dagens Industri, ägde nyligen rum den 15 februari 2024 och överträffade förväntningarna med insiktsfulla sessioner, expertledda diskussioner och föreläsningar från ledande inom detaljhandelsbranschen som gav en unik möjlighet att få insikt i hur deras respektive detaljhandelskedjor har strategiserat för att säkerställa framgång och tillväxt, men också vad de kommer att göra för att säkra framtida framgång. Under dagen diskuterades flera nyckelfrågor och trender som pekar mot framtiden för den digitala handeln.

Läs vidare för att upptäcka nyckelpunkter och de senaste trenderna inom detaljhandelsbranschen som avslöjades vid Digital Retail 2024.

Kundlojalitet och digital transformation:

Mikael Lenneryd från Apoteket lyfte fram vikten av att förstå och bygga kundlojalitet i en tid där lojalitet inte längre är en given faktor. Genom att undersöka och förstå kunders beteenden utanför de egna databaserna kan företag skapa mer effektiva strategier för att behålla och attrahera kunder.

Mikael Lenneryd, chef marknad och kommunikation på Apoteket, pratade om loljalitet.

Fokus på lönsamhet och tillväxt:

Sofie Struwe från NetOnNet och Per Ljungberg, Chief Innovation Officer på Svensk Handel, deltog i en panel som diskuterade hur företag kan driva försäljning och expansion samtidigt som de håller fast vid lönsamhetsfokus. Detta innebär att balansera tillväxtambitioner med hållbara affärsmodeller.

 

Artificiell Intelligens (AI) och retail:

Simon Åkerlund tog upp frågan om AI:s roll inom detaljhandeln och dess potential att effektivisera processer och förbättra kundupplevelsen. Genom att använda AI på rätt sätt kan företag analysera stora mängder data för att göra prognoser och skapa större effektivitet.

 

Digifysisk Shoppingupplevelse:

En annan viktig diskussion handlade om den digifysiska shoppingupplevelsen och dess roll i framtiden. Det betonades att framtidens handel kommer att vara en kombination av digitala och fysiska upplevelser, och att det är avgörande för företag att integrera teknik i butiksmiljön för att skapa en förbättrad och mer engagerande shoppingupplevelse för kunderna.

Arne B Andersson menade att den fysiska mötet är avgörande för en bra digifysisk upplevelse.

Omnikanalstrategier och personlig Service:

En diskussion om omnikanaler lyfte fram möjligheterna med AI för att förbättra kundservicen och skapa en mer personlig upplevelse för kunderna, såsom exemplifierat av Lindex Co-Pilot. Det betonades att digitala verktyg är avgörande för att möta kunderna personligt och att engagera butikspersonalen i detta är av yttersta vikt.

Anna Stenmark, head of Ikea global digital countries planning, pratade om vikten av att Inkludera medarbetarna på förändringsresan för att kunna bygga en bättre kundupplevelse.

Hållbarhet och cirkulära affärsmodeller:

En framträdande trend som diskuterades var övergången till cirkulära affärsmodeller, där återanvändning och reparation av produkter prioriteras. Det betonades att företag som fokuserar på att bygga gemenskaper och förstår sin målgrupp väl kommer att lyckas i framtiden.

Ariella Rotstein Gille från Ica X pratade om hur AI kan bidra till att minska matsvinn i butik.

Sammanfattning:

Digital Retail 2024 erbjöd en inblick i den digitala handelns framtid och betonade vikten av att anpassa sig till förändrade kundbeteenden, investera i AI och hållbara affärsmodeller samt att skapa en fördjupad förståelse för kundernas behov och beteenden. Med en kombination av teknologi, innovation och hållbarhet kan detaljhandeln fortsätta att blomstra i det digitala landskapet.

Dela det här inlägget

Fortsätt läs

Bunnpris optimerar sin skylthantering med Shoppa

De bästa konferenser och mässor för detaljhandeln du inte får missa under 2024

Fem vanliga misstag som butiker gör med skyltningen

Utforska
vår blogg

Creative Studio

Ett team av kreativa experter som är redo att hjälpa dig att utforma din butikskommunikation

Integrations

Integrera dina system med Shoppas för ett förenklat arbetsflöde.

Printshop

Lägg ut och hantera alla dina utskriftsbehov via vår printshop. Snabb, tillförlitlig och enkel.

Om Shoppa

Vår historia och vision

Blogg

De senaste nyheterna från oss