FRÅN KÖPUPPLEVELSE TILL UPPLEVELSEKÖP

BUSINESS MANAGER RETAIL | Telia

Elin Allison

Elin har arbetat med digitalisering och ny teknik i 15 år. Efter sex år på Microsoft i Storbritannien har hon spenderat de senaste åren på Telia Company med att hitta nya digitala lösningar för retailbranschen. Elin drivs av förändring och ny teknik som effektiviserar och möjliggör nya intäktsströmmar.

Elin delar med sig av:

  • färska forskningsresultat
  • konkreta tips kring hur man kan använda teknik för att göra den fysiska butiken mer relevant i framtiden

DOWNLOAD WEBINAR

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

More webinars