Print vs digital signage

RetailAnnons_top

Skärmlösningar har blivit billigare tack vare prisfall på hårdvarorna och har på allvar börjat konkurera med print. Gäller det all print? Om inte, vilken del konkurerar den med? Eller konkurerar den överhuvudtaget? Det är både viktiga och spännande frågor vi har med oss när detaljhandeln transformeras, och med det kundernas beteenden. Vi kan också fråga oss, hur påverkar Hybrid Signage fighten?

Skärmlösningar ökar mycket i detaljhandeln, och kommer att ha en avgörande roll i butikskommunikationen. Detaljhandeln befinner sig fortfarande i ett tidigt skede i användandet av Digital Signage. För att fylla skärmarna med innehåll har många initialt valt att visa Tv-reklam på dessa, dock utan någon mätbar försäljningseffekt.

En viktig fråga vi bör ställa är: vilket syfte och mål har den totala butikskommunikationen? Om målet är att leverera upplevelseköp och förenkla kundernas köpbeslut är innehållet i skyltarna av yttersta vikt, men lika viktigt är var innehållet ska visas – på digital skärm, printad skylt eller mobil.

Vi bör ha i åtanke:

  • Är budskapet i skylten anpassat till aktuell placering?
  • Är budskapet relevant till exponerade produkter?
  • Räcker skyltens innehåll till ett köpbeslut?
  • Stöds budskapet av annan kommunikation?

Var? Hur? Vilket? Vem?

Konsumenter vill ha relevant information. Allt fler butiker strävar efter mer personliga och relevanta erbjudanden, men långt ifrån alla tänker på hur viktigt det är att även målgruppsanpassa kommunikationen i butiken. Vad är viktigt för kunden vid en viss position i butiken, vid ett visst ögonblick? Vad behöver just den kunden för att inspireras till köpbeslut?

Några tips att tänka på:

Var i butiken ska kommunikationen finnas?
Hur ska kommunikationen visas? Digitalt? Mobilt? Printat?
Vilket innehåll ska visas på vilken enhet?
Vem ska se detta? Vilken målgrupp befinner sig på platsen?

Utifrån svaren på dessa frågor utformas sedan innehållet för just den skylten, som sedan samverkar med andra kommunikationskanaler som digitala och printade skyltar och även budskap i mobilen.

På vilket sätt kommunicerar just den här skylten med den tilltänkta målgruppen? Det är en fråga som man ska ställa sig varje gång en ny skylt ska visas, oavsett om den är digital eller printad.

adprint_bkgr2

Print

Tryckt kommunikation inkluderar så mycket mer än bara skyltar som kan finnas i en butik. Print är den traditionella sorten av skyltar och den vanligaste formen av kommunikation i den fysiska butiken. Tryckt kommunikation finns att tillgå i olika storlekar, format och material och är lätt att placera både i och utanför butiken, alltifrån hyllkantsetiketter till banners. Den kräver normalt lägre investeringskostnader än Digital Signage. Låt en vanlig kontorsskrivare effektivt producera kommunikationsmaterialet med en flexibel skyltprogramvara.

Fördelarna med printade skyltar är att de är enkla att placera och flytta. De finns också i en mängd olika format och material t.ex. polyester, vatten- och väderbeständiga. En funktion som funnits länge men som nu fått ny kraft inom detaljhandeln är QR-koder. Idag har många mobiltelefoner en inbyggd QR-läsare, vilket gör det enkelt att scanna QR-koder. En printad skylt med en QR-kod som leder till inspiration och flerproduktsköp är ett sätt att interagera analog print med mobila applikationer, och som ses allt oftare inom handeln idag.

adDS_bkgr

Digital Signage

Användandet av digitala skyltar inom detaljhandeln växer, hårdvarukostnaderna fortsätter att minska och tekniken utvecklas snabbt. Digital Signage har många fördelar, bl.a. möjligheten att snabbt och enkelt ändra innehåll, schemalägga och basera innehållet beroende på aktuell tidpunkt. Ytterligare en fördel är att den digitala skylten kan visa flera produkter, animeringar och video som ger uppmärksamhet och ökar känslan för produkten och varumärket.

Precis som för printade skyltar finns det olika mått för de digitala skyltarna, beroende på hur och vart de ska placeras. De vanligaste storlekarna i dagsläget är 10” till 49”.

När Digital Signage implementeras i butikskommunikationen öppnar sig en helt ny värld för marknadsföraren. Tänk dig att kunna uppdatera tusentals skärmar med en enda knapptryckning!

Vikten av att ha en strategi för vad du ska visa, på vilken display och vid vilket tillfälle är så viktigt, och i och med det valet av programvara. I en världsunik studie som PostNord, Ipsos och Neurons INC har gjort (Behind the Mind, Neuromarketing 2016) blev slutsatsen att en kombination av fysisk och digital reklam ger bäst effekt. Dessutom så konstaterade de att ordningsföljden fysisk reklam före digital reklam förstärker den emotionella effekten av en kampanj.

Content-strategi

Digitala skyltar vars budskap matchar produkterna runtomkring underlättar kundernas köpbeslut. Skärmar som inte gör det upplevs många gånger förvirrande och ignoreras ofta helt och hållet.

– För att det verkligen ska få effekt måste de digitala skyltarna finnas intill de produkter som exponeras, konstaterar Erik Wästlund, forskare på Karlstads universitet.
– Om det visas en film på skärmen som inte har något med produkterna runtomkring att göra, så uppfattar man inte den skärmen alls. Det verkar som att det är ganska vanligt att man placerar skärmarna på fel ställe och då inte får någon effekt av dem, berättar Erik Wästlund.

admob_bkgr

Mobilt

Yngre åldersgrupper använder mobilen varannan minut. Kunder som befinner sig inne i en butik och samtidigt använder sin mobiltelefon tillbringar 41% mer tid i butiken än kunder som inte gör det (Ahlbom m.fl. 2017).

Idag vet vi att kunder som använder sig av sin mobiltelefon under shoppingturen handlar i genomsnitt för 30% mer jämfört med de som inte använder mobilen inne i butiken (Nordfält och Ahlbom, Marknadsföring i butik, 2018). Därför kan vi inte exkludera mobilen i kommunikationen med kunden inne i den fysiska butiken.

Genom att inkludera mobiltelefonen i butikskommunikationen kan man komplettera budskapen i de digitala och printade skyltarna, och på så vis skapa ytterligare interaktion med konsumenterna. Ett exempel är att styra en kund till en webbplats för mer information om en produkt eller kanske visa dem något som inspirerar dem att köpa kompletteringsprodukter, som exempelvis ett recept.

De tekniska lösningarna för detta är snabba. QR-koder, platsmedvetenhet och mer intelligenta appar är några exempel på användbara lösningar och möjligheter.

adhybrid_bkgr

Hybrid Signage

Den fysiska butiken behöver idag ge mervärde och erbjuda en upplevelse som inte går att få online. En viktig och bidragande faktor är butikskommunikationen. Därför är det dags att avbryta fighten mellan Print vs Digital Signage och lämna boxningsringen. Styr istället stegen mot de stora möjligheter som finns med att kombinera kunskap, print, digital och mobil kommunikation inne i den fysiska butiken.

Kombinationen blir ytterst kraftfull. Tillsammans levererar de en upplevelse som inte går att skapa online – det kallas Hybrid Signage.