Shelfwhy

Vad är rätt kommunikation?

För att utveckla det lite till. När, var och hur informationen ska läsas påverkar utformningen och innehållet. Produkternas specifika målgrupper har ofta olika förväntningar, vilket gör att vi kanske måste tänka ett varv till. Det vill säga tillvägagångssätten att kommunicera.

customerslogos

Handlar nöjda konsumenter mer?

Skyltdesign ska alltid återspegla erbjudandet. Genom att ta reda på vilken information produktens målgrupp vill ha når vi rätt personer med kommunikationen.

Det kan låta enkelt. Och det ska vara enkelt att som kund välja både produkter och tillhörande tillbehör. När vi kommunicerar på rätt sätt får inte bara nöjdare konsumenter, de handlar också för fler kronor.